مشخصات حداقل سیستم موردنیاز و پیشنهادی برای اجرای بازی Crackdown 3 اعلام شد

در فاصله چند ماه تا عرضه رسمی بازی Crackdown 3، مایکروسافت ساعاتی پیش سیستم موردنیاز و پیشنهادی برای اجرای این بازی بر روی سیستم‌های خانگی را اعلام کرد.طبق برنامه اعلام…