عرفان حق | دانلود آهنگ حق از عرفان

دانلود آهنگ جدید عرفان بنام حق[اینترو]آه بیت دارای پایدارِآه آره بعد چند وقت چه حالی میده استودیو هههبیا آه آره پایدارِ آه[ورس یک]یه پسره ۲۰ ساله بودم آرهتنهایی روی دو پام ایستاده بودمیه عمری توویِ ایران به ما هیس داده بودنتا اومدیم بالو باز کنیم ایست داده بودن آرهتووی خونه تووی مدرسهچرا فقط صحبت أ درستِهنرا، نمیبینن ارزششحس توصیف حالت تووی سطر شعریا یه نقاشی یا یه سولو با یه سازفیلم و عکاسی طنز پردازیهنر پیشگی رقاصییکم عشق نصیبمون یکم فحاشیشعر تووی خون و خونوادمهشعرم ابزار تفسیر روح آدمهگوش میدی، میگی بابا کوهه آدمهأ بیرون همه فکر مهم تووی آدمهتووی دل تووش چیه دردا رنج داریداری باش نرم میکنی تو دست و پنجهتووی دلت خوب بگرد تهش یه گنجهشادی از تووی دلِ نه از دخل و خرجه نه[پُل]بام بیش برف بیشترگوش میدی میشی رد با نیشخندولی حقیقته گرچه باورش سختهقصه اولش کج بری تا تهش تلخه[کروس]حق دارم حق دارمباشم کسی که میخوام پی چیزی که میخوامآره حق دارم حق دارمگوش نکنم به تزی که میای به اون تزی که میایفرق دارم فرق دارمنیستم کسی که میخوای پی چیزی که میخوایآره فرق دارم فرق دارمفرق باهات تووی یه سری چیزا تووی یه سری چیزا[ورس دو]گذشت و ۳۰ ساله شدمادامه دادم و‌ اینکاره شدمدورم شلوغه شلوغ ولی تنهای تنهالب شهرت همیشه یه دیواره دورمدیوانه شدمبیمارش شدمبنداز گردن ایمانِ شُلَمهمه چیمو خلع عاجای خالی میدیدمنمیدیدن نصف لیوان پرمولی جهتم عوض شده مثل بادیکی دو سالی به خودم کردم اعتراف آرهتاکه برگشت حس بازحالا هنرم جداس از اسکناس آهجلو آیینه ببین انعکاسوببین میدرخشی یه الماسی آرهاصلا نبین هرچی اشتباستوببین میدرخشی یه الماسیدنیا رنگا رنگه مث نقاشیهمه تووی این نقاشی نقش داریمهمه عین همیم و همه فرق داریمخودتو بجو مگه چقد وقت داریم[پُل]بام بیش برف بیشترگوش میدی میشی رد با نیشخندولی حقیقته گرچه باورش سختهقصه اولش کج بری تا تهش تلخه[ورس سه]ما بزار یکی باشیمبزا فرق کنیم یکی باشیمبزا سعی کنیم یکی باشیمچرا جنگ‌ کنیم یکی باشیمما بزار یکی باشیمبزا فرق کنیم یکی باشیمبزا سعی کنیم یکی باشیمچرا جنگ‌ کنیم یکی باشیم[کروس]حق دارم حق دارمباشم کسی که میخوام پی چیزی که میخوامآره حق دارم حق دارمگوش نکنم به تزی که میای به اون تزی که میایفرق دارم فرق دارمنیستم کسی که میخوای پی چیزی که میخوایآره فرق دارم فرق دارمفرق باهات تووی یه سری چیزا تووی یه سری چیزا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *