شایع و ریچ ای : کادو

دانلود آهنگ جدید شایع و ریچ ای بنام کادو[اینترو]رو به راهی ، آه[ورس یک]نمیدونم چِم بود اصلا مناین همه سال همینطوریخوش نمیگذروندم میگذروندمنوبتِ منم شد خداحافظی کنیمیادم رفته بود همهاین نفسای بدون کپسول کادو انهر روز این هر روز کادو انسرتو بچرخون با توئمهی کجایی بدتر أ مننگرانی چیتو چند نخرنهمه خندیدن و با پول نقد بلدنمنم یه بارم حتی نشده جدولم حلاین پایینم چه بخوام چه نهاین پایینی چه بخوای چه نهمنتظریم همه چی خوب شه کاملاتا شاید یه روز داشته باشیم دلِ شاد ههماها أ دست میدیمبعد میفهمیم چی اصلا هست چی نیستچقد همه درگیر رنگ بندیمچقدر اصل و از فرع کمتر دیدیمسرمون سلامت باباچقدر بپاییم درمون نمالن باباچی بهتر أ اینکه یه روز یه کادوبه اسم زندگی رسید برام از بالا[کروس]توو این همه روزمرگیتازگیا قدر میدونم خداروشکربالا سرمه سقف خونه امشکر بابت هر یه قطر خونمشکر زندگی ای که توو لحظه اومدتووی لحظه یهو میبینی دخلِش اومدپ منم و توو لحظه بودنپس تا میتونم قدر میدونم[ورس دو]از فکرای پوچ میکنم مغزمو خالیوبا خودم می‌ اندازم یه عکس دوتاییحسم عجیبه مثِ لحظه شماریواسه به هم رسیدن دوتا خط موازیامروز خودمو بغل میکنممن و من حاصل دست رنج خداییمنسبت به دور و بریامون مسئولیمچون نه رو ویلچریم نه قطع نخاییمهمین که پدرم هنوزم منو میشناسهمادرم روم پتو میندازهحتی اگه چهرم براشون دیگه نیست واضحهمینا دنیای منو میسازهاین یه معجزه اس نمیاد دوباره مثلتیه روح بزرگی تووی حباب جسمتمنحصر به فرد این قصه ی توئهدم در کادوئه با ربان قرمز که زندگیه توشیعنی خدا همین دور و براسمیسازه تک تک چالش های تو رو براتولیکن نمیزاره بمونی توو حول و ولاشاگه از بیخ گوشت رد میشن حوادث یهونه شانس نزار اسمشواینم واسه توئه کادوئه مشتییعنی یکی هست اون بالا حواسش به تو[کروس]توو این همه روزمرگیتازگیا قدر میدونم خداروشکربالا سرمه سقف خونه امشکر بابت هر یه قطر خونمشکر زندگی ای که توو لحظه اومدتووی لحظه یهو میبینی دخلِش اومدپ منم و توو لحظه بودنپس تا میتونم قدر میدونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *